Ryzyko

Kiedy ryzyko rozłożone jest w czasie masz możliwość świadomego działania

Instynkt

Kiedy działasz w sytuacji zaskoczenia możesz polegać jedynie na wyuczonych schematach i instynkcie

Proces nauki

Błędy są naturalne w procesie nauki, oprzyj się o nasze doświadczenie i popełniaj je w kontrolowany sposób

ABOUT US

We are a group of individuals gathered under one common brand and what unites us are shared values and work towards improving safety through a high level of training. We follow the principle of humility outside and strength inside. That is why our results represent us.

EQUIPMENT

The infrastructure and equipment that we use is our property. Construction facilities are certified and fully adapted to the nature of the business.

Directional tactical shooting range, weapon storage areas, multimedia lecture, and the conference room, as well as social facilities, allow us to conduct classes at the highest level.

Ryzyko

Kiedy ryzyko rozłożone jest w czasie masz możliwość świadomego działania

Instynkt

Kiedy działasz w sytuacji zaskoczenia możesz polegać jedynie na wyuczonych schematach i instynkcie

Proces nauki

Błędy są naturalne w procesie nauki, oprzyj się o nasze doświadczenie i popełniaj je w kontrolowany sposób

ABOUT US

We are a group of individuals gathered under one common brand and what unites us are shared values and work towards improving safety through a high level of training. We follow the principle of humility outside and strength inside. That is why our results represent us.

EQUIPMENT

The infrastructure and equipment that we use is our property. Construction facilities are certified and fully adapted to the nature of the business.

Directional tactical shooting range, weapon storage areas, multimedia lecture, and the conference room, as well as social facilities, allow us to conduct classes at the highest level.

PROTECTAL SZKOLENIA - VIDEO