KPOF

Cena – 2000 zł

Czas trwania – 10 zjazdów

Informacje

Kurs Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej prowadzony przez 10 zjazdów weekendowych.
W cenę kursu wliczone są wymagane:

– badania lekarskie
– materiały szkoleniowe
– broń i amunicja