KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

Cena – 650 zł

Czas trwania – 8 godzin

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy pozwala na uzyskanie tytułu „Ratownika” najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego.

Kurs KPP realizuje zespół profesjonalnych instruktorów (lekarzy, ratowników i psychologów) z doświadczeniem z zakresu Medycyny Ratunkowej.

Kurs pierwszej pomocy obejmuje swoim zakresem najważniejsze elementy pierwszej pomocy, które mogą być przydatne w codziennych sytuacjach.

Nasz kurs rozbudowany będzie o elementy ratownictwa pola walki. 

Cena kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla klientów indywidualnych wraz z egzaminem państwowym oraz opłatą za wydanie zaświadczenia wynosi 650 PLN.

Przeszkolenie uzupełniające dla funkcjonariuszy, strzelców oraz osób posługujących się bronią o zagadnienia medycyny pola walki wynosi 250 PLN (8 godzin szkoleniowych, broń, 50 szt. am. 9 mm osoba)

 

Nasi kursanci otrzymują:

– dostęp do Naszego Centrum Bezpieczeństwa wraz z zapleczem socjalnym i Strzelnicą.

– komplet materiałów szkoleniowych

Cena kursu zawiera koszty pracy instruktorów, sprzętu i wszelkich innych wykorzystywanych podczas szkolenia materiałów dydaktycznych.