PISTOLET – KARABIN

Cena – 400 zł

Czas trwania – 6 godzin

Kurs dedykowany jest zarówno osobom, które nigdy nie posługiwały się bronią palną oraz osobom, które chciałyby dopracować swoją technikę posługiwania się i poruszania się z bronią palną.
Celem szkolenia jest nauka posługiwania się bronią palną (postawa, chwyt, dobywanie, zmiany magazynka – dynamiczna oraz taktyczna, przemieszczanie się z elementem prowadzenia ognia).

Dodatkowym atutem szkolenia jest synteza różnych technik z dziedziny strzelań bojowych.

Połączenie różnych technik, działań taktycznych – przy użyciu elementów pozoracji z solidną dawką stresu, wpływa na oswojenie się kursanta, jednocześnie z hukiem wystrzału broni palnej, a także ze stresującym otoczeniem i wyzwaniami, z jakimi kursant w przyszłości będzie musiał się zmierzyć.

Poziom szkolenia dostosowany jest do predyspozycji oraz umiejętności każdego kursanta.

Plan kursu:

– Kawa/Herbata + zapoznanie się z obiektem.
– Wykład dotyczący bezpieczeństwa podczas używania/wykorzystywania/noszenia broni palnej oraz prawidłowych postaw, chwytów i zachowania podczas prowadzenia działań ogniowych.
– Wydanie kursantom sprzętu potrzebnego do prowadzenia ćwiczeń.
– Przygotowanie się do ćwiczeń, poprzez trening na rozładowanej broni.
– 10 ćwiczeń strzeleckich (połączenie elementów manualnych z taktycznymi).
– Rozkładanie, składanie broni palnej.
– Podsumowanie kursu oraz wręczenie certyfikatów.

Broń:

Pistolety: Glock 17, 19, 34, 25

Karabiny AK, AKM, AKMS, AK Hellpup

Amunicja:

Ilość/osoba:

Pistolet: 40 sztuk
Karabin: 30 sztuk

GRUPA SZKOLENIOWA: Max. 12 osób