PROWADZĄCY STRZELANIE

Cena – 650 zł

Kurs dla prowadzących strzelania. 

Kurs kończy się uzyskaniem uprawnienia PROWADZĄCY STRZELANIE, potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:

 1. – pneumatyczna; 
 2. – palna bocznego zapłonu; 
 3. – palna centralnego zapłonu;
 4. – maszynowa (pistolet); 
 5. – samoczynna; 
 6. – gładkolufowa (powtarzalna-pump action); 
 7. – gładkolufowa; 
 8. – czarnoprochowa.

Realizowany kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:

 1. Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi.
 2. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
 3. Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 , z późniejszymi zmianami. wraz z aktami wykonawczymi.
 4. Zarządzeniem nr 08 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie: szkoleń dla prowadzących szkolenie strzeleckie oraz dokumentami wykonawczymi.

Absolwenci kursu otrzymają uprawnienie ,, PROWADZĄCY STRZELANIE ’’ wydanym przez ZG LOK do prowadzenia szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w jednostkach organizacyjnych podległych MON, MSWiA, KAS, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych organizacjach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych.

Organizatorem kursu jest Firma PROTECTAL Sp. z o.o. W naszym posiadaniu jest każdy rodzaj i kaliber broni palnej oraz osprzęt do prowadzonych szkoleń strzeleckich. 

Zajęcia specjalistyczne będą odbywać się na terenie Centrum Bezpieczeństwa PROTECTAL w sali wykładowej, a strzelania prowadzone będą na wentylowanej strzelnicy wewnętrznej.

LOKALIZACJA:

Centrum Bezpieczeństwa PROTECTAL

 1. Grodkowska 58A Nysa 48-300 (teren byłej jednostki wojskowej)

CENY:

Kurs prowadzony jest w dwóch blokach:

BLOK I – Prowadzący Strzelanie 500 zł brutto 

Uprawnienia:

 1. – pneumatyczna;
 2. – palna bocznego zapłonu;
 3. – palna centralnego zapłonu;
 4. – maszynowa (pistolet);
 5. – gładkolufowa;
 6. – czarnoprochowa.

BLOK II – Prowadzący Strzelanie 150 zł brutto.

Uprawnienia:

 1. – samoczynna;
 2. – gładkolufowa (powtarzalna – pump action);

INFO:

Badania lekarskie do uzyskania uprawnienia Prowadzący Strzelanie wliczone zostały w cenę, a lekarz przeprowadzi badania w trakcie kursu.

Uczestnicy kursu PROWADZĄCEGO STRZELANIE

NIE są zobowiązani do posiadania patentu i licencji PZSS.